Exproof Ekipman Uygunluk

Exproof Ekipman Uygunluk

Hızlı Başvuru

İşletmenizde yer alan exproof ekipmanların montaj veya bakım-onarım sırasında yapılan yanlış uygulamalar neticesinde “exproof” özelliğinin yitirilmesi sıkça saha denetimlerinde karşılaştığımız bir durumdur.


SCA olarak uzman kadromuzla ZONE haritası içerisinde kalan exproof ekipmanın mevcut durumun halen ATEX direktifleri ve ilgili standart gerekliliklerini yerine getirip getirmediği konusunda raporlama hizmeti vermekteyiz.


Raporlama sırasında ekipmanın ilgili koruma tipi standardına ve EN 60079-17 standartlarına göre ekipmanın ; belirlenen ZONE (tehlikeli bölge)’a, sıcaklık ve gaz grubuna uygunluğu kontrol edilir. İlgili koruma tipi standardına göre ise yakın muayene ve fiziksel muayene gerçekleştirilir.


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve GüvenliŞartları Yönetmeliği gereği patlayıcı ortamlarda bulunan elektrik tesisat ve ekipman kontrolü standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda 1 kez yapılmalıdır