Tesis Servis Belgelendirme

Tesis Servis Belgelendirme

Hızlı Başvuru

TESİS BELGELENDİRME


SCA Alanında Uzman Tecrübeli Mühendis kadrosuyla aşağıdaki muayene hizmetlerini gerçekleştirmektedir;


ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Muayenesi: SCA’nın TÜRKAK tarafından yetkilendirdiği kapsam dahilinde işletmede 99/92/EC-ATEX 137’de belirtilen gerekliliklerinin yerine getirildiğine ait muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Patlamadan Korunma Dokümanının yeterliliğinin denetlenmesi işlemidir.

EN 60079-14 –Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk Muayenesi: SCA’nın TÜRKAK tarafından yetkilendirdiği kapsam dahilinde işletmede, EN 60079-14, EN 60079-0 standartları ve ATEX 2014/34/AB direktifi referans alınarak tehlikeli bölgelerde elektrikli tesisat içeren tüm bölümlerde gerçekleştirilen muayene işlemidir

EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartalrı kapsamında Proje uygunluk Muayenesi; SCA’nın TÜRKAK tarafından yetkilendirdiği kapsam dahilinde işletmede, EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 standartları ve ATEX 2014/34/AB direktifi referans alınarak işletmeye devreye alınmadan önce proje kapsamında yapılan uygunluk muayene işlemidir


BAKIM ONARIM SERVİS BELGELENDİRME


EN 60079-19 –Exproof Ekipman Bakım Onarımı Yapan Servisler için Uygunluk Sertifikası: Yapılan muayene sonucunda tesisin , EN 60079-17, EN 60079-19, EN 60079-14 standartları kapsamında yazılan tüm raporların gerekliliklerini yerine getirerek uygun hale getirilmesi durumunda, SCA’nın TÜRKAK tarafından yetkilendirildiği kapsam dahilinde düzenlediği sertifikadır

 

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan cihazların, tamiri, büyük bakımı, çalışır duruma getirilmesi gibi konularda çalışan, ex-proof teçhizatın bakım ve onarımı konusunda hizmet veren servis kuruluşları bu belgeye sahip olmalıdır.

  

Ex-proof cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetleri için EN 60079-19 Standardına Uygunluk Belgesi sahibi firmalar tercih edilmelidir.