Tesis Servis Belgelendirme

Tesis Servis Belgelendirme

Hızlı Başvuru

TESİS BELGELENDİRME


SCA Alanında Uzman Tecrübeli Mühendis kadrosuyla aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmektedir;


ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk İncelemesi: İşletmede 99/92/EC-ATEX 137’de belirtilen gerekliliklere göre inceleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Patlamadan Korunma Dokümanının yeterliliğinin kontrol edilmesi işlemidir.

EN 60079-14 –Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk İncelemesi: EN 60079-14, EN 60079-0 standartları ve ATEX 2014/34/AB direktifi referans alınarak tehlikeli bölgelerde elektrikli tesisat içeren tüm bölümlerde gerçekleştirilen inceleme işlemidir.

EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartları kapsamında Proje uygunluk İncelemesi; EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 standartları ve ATEX 2014/34/AB direktifi referans alınarak işletmeye devreye alınmadan önce proje kapsamında yapılan uygunluk inceleme işlemidir


BAKIM ONARIM SERVİS BELGELENDİRME


EN 60079-19 –Exproof Ekipman Bakım Onarımı Yapan Servisler için Uygunluk Sertifikası: Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan cihazların, tamiri, büyük bakımı, çalışır duruma getirilmesi gibi konularda çalışan, ex-proof teçhizatın bakım ve onarımı konusunda hizmet veren servis kuruluşları bu belgeye sahip olmalıdır.

  

Ex-proof cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetleri için EN 60079-19 Standart Uygunluk Belgesi sahibi firmalar tercih edilmelidir.